بنر 24

دسته بندی نشده

همسرانی که کودک مانده اند (کودکان ابدی)

همسرانی که کودک مانده اند (کودکان ابدی) به چه همسرانی اطلاق می شود ؟ آیا تا به حال مشاهده کرده اید افراد بالغی را که مانند کودکان رفتار و عمل می کنند؟     البته باید به این نکته توجه کرد که ما راجع به کسانی که کودک درونشان گاها آن ها را وا می […]