بنر 24
بنر 24
کارشناس فروش ونمایندگی بیمه سامان

توضیحات آگهی

بیمه سامان ابتدا به شما کد کارشناس فروش اعطاع می کند و پس از قبولی در آزمون بیمه مرکزی وفروش 50 میلیون تومان به مدیر فروشی ارتقاء پیدا می کنید ودر این مرحله می توانید کد نمایندگی رسمی بیمه سامان را دریافت کنید واگر تمایل داشته باشید میتوانید دفتر نمایندگی هم افتتاح کنید