بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

✅فضای مطالعاتی مطلوب
✅هردانش آموزسایت وپارتیشن مطالعه مخصوص به خودرادارد
✅شروع ساعت کاری از۷صبح تا۱۱شب
✅حضورمدیریت درساعت مطالعاتی دانش آموزان
✅حضورمشاور
✅هزینه مناسب واقساط بندی برای دانش آموزان تمام وقت
برای کسب اطلاعات بیشترباشماره۰۹۹۰۳۸۱۲۴۶۵تماس حاصل بفرمایید