بنر 24
بنر 24
ویزیت پزشک و تزریقات و پانسمان در منزل درمانگر زخم

توضیحات آگهی

ویزیت پزشک متخصص و عمومی در منزل
وصل سرم در منزل
تزریقات در منزل
پانسمان زخم بستر و زخم پای دیابتی در منزل
سونداژ معده و مثانه در منزل
درمانگر زخم بستر