بنر 24
بنر 24
وکالت در دعاوی اداره کار وتامین اجتماعی

توضیحات آگهی

دعاوی مربوط به کارگران و کارفرمایان
*ثبت شکایت و دادخواست کارگر از کارفرما
*تنظیم لایحه و دفاعیه
*بازگشت بکار؛عیدی؛سنوات؛معوقات بیمه ای ؛مرخصی؛ما به التفاوت حقوق؛بیمه بیکاری و…..
*حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق کارگر در تمامی مراحل؛بدوی و تجدید نظر هیئت های تشخیص و حل اختلاف
*اثبات رابطه کارگری و کار فرمایی
*تنظیم قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما رسیدگی به دعاوی اداره کار (اختلافات کارگر و کارفرما)