بنر 24
بنر 24
میزکامپیوتر

توضیحات آگهی

میز کامپیوتر دست دوم
نیاز به تعمیرندارد و کاملاسالم است