بنر 24
بنر 24
موکت طرح ظریف مصور

توضیحات آگهی

دو تکه موکت ظریف مصور کارکرده
بدون زدگی و پارگی
ابعاد ۱۲ متر
ابعاد ۹ متر