بنر 24
بنر 24
موارد استفاده از پودر آلومینیوم _ پودر فلز آلومینیوم  _ پودرآلومینیوم صنعتی

توضیحات آگهی

موارد استفاده از پودر آلومینیوم_پودرفلز آلومینیوم _ پودرآلومینیوم صنعتی
از پودر آلومینیوم در تولید مجموعه ای از محصولات مانند صفحات خورشیدی ، لوسیون ضد آفتاب و بتن سبک استفاده می شود. این پودر همچنین کاربرد گسترده ای در تولید وسایل آتش بازی و مواد منفجره دارد.
چشمگیرترین موارد استفاده از پودر آلومینیوم، استفاده از توانایی آن در تولید واکنش های کاهش اکسیداسیون گرمازا می باشد. این پودر را می توان با یک اکسید فلزی مخلوط کرد تا به خوبی بسوزد و در مدت زمان بسیار کمی انرژی عظیمی آزاد می کند.
در ساخت وسایل آتش بازی و مواد منفجره معمولاً از خواص پودر آلومینیوم استفاده می کنند. بکارگیری مواد منفجره با آلومینیوم راحت تر از بسیاری از ترکیبات دیگر است.
سوخت مورد استفاده در موشک ها اغلب با استفاده از پودر آلومینیوم ساخته می شود و بسیاری از سوخت های جامد موشک بر اساس واکنش های شیمیایی مربوط به این فلز طراحی می شوند.
برای خرید این محصول پرکاربرد به شرکت باهوران مراجعه فرمایید .مجموعه ما افتخار فروش گسترده وصادرات این پودر را دارد .
تلفن واحد مشاوره وفروش :0912791460
وب سایت شرکت باهوران :bahoran.ir