بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

جشنواره لیزر موهای زائد
دستگاه سوپرینا تیتانیوم ۲۰۲۳
جوابدهی تضمینی با تکمیل جلسات
مناسب انواع تیپ های پوستی
روشن کردن نواحی تیره تا ۲ درجه
بدون درد و سوختگی
زیر نظر پزشک