بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

زمین قلفتی ۱۰۰متری
در هوانیروز
بر خیابان
بر کوچه بویه زاده
قیمت ۱/۵۵۰