بنر 24
بنر 24
حسابداری مالیاتی و نرم افزار حسابداری سپیدار

توضیحات آگهی

انجام کلیه کارهای حسابداری مالیاتی
ثبت اسناد حسابدای خرید و فروش وخزانه داری
ارسال فاکتور های سامانه مودیان و بروزرسانی سامانه
سامانه جامع تجارت
گزارش فصلی ماده 169
اظهار نامه ارزش افزوده
اظهار نامه درامد حقوقی و حقیقی و ماده 100
پلمب دفاتر
گزارش مصرف مواد
گزارش بهای تمام شده
گزارش سود و زیان
فروش نرم افزار حسابداری سپیدار
اموزش خصوصی تمام ماژول های سپیدار