بنر 24
بنر 24
تبلیغات برای تمامی کسب و کارها

توضیحات آگهی

تعرفه های تبلیغات بنری در صفحه اصلی وب سایت بنر24 :
یک ماهه 200.000 تومان
سه ماهه 500.000 تومان
شش ماهه 800.000 تومان
یکساله 1.200.000 تومان
……………………………………………………………………………………..
تعرفه های تبلیغات بنری در صفحات داخلی وب سایت ( آگهی ها ) بنر24:
یک ماهه 150.000 تومان
سه ماهه 400.000 تومان
شش ماهه 700.000 تومان
یکساله 1.000.000 تومان

(نکته: در صورتی که تبلیغات متنی در غیر از صفحه اصلی، یعنی صفحات داخلی باشد نمایش بصورت رندوم می باشد و دستی نمی باشد. زیرا توسط ما قابل کنترل نمی باشد. )
……………………………………………………………………………………..

تعرفه های تبلیغات بنری  در صفحه اصلی بلاگ بنر24:
یک ماهه 150.000 تومان
سه ماهه 400.000 تومان
شش ماهه 700.000 تومان
یکساله 1.000.000 تومان

……………………………………………………………………………………..

تعرفه های تبلیغات بنری در صفحات داخلی اپلیکیشن (آگهی ها) در بنر24:
یک ماهه 300.000 تومان
سه ماهه 600.000 تومان
شش ماهه 1.200.000 تومان
یکساله 1.500.000 تومان
……………………………………………………………………………………..
تعرفه های تبلیغات بنری در صفحه پروفایل اپلیکیشن در بنر24:
یک ماهه 500.000 تومان
سه ماهه 1.200.000 تومان
شش ماهه 1.900.000 تومان
یکساله 2.900.000 تومان
جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر عدد ۱ را به شماره درج شده در اگهی پیامک ،ومنتظر تماس باشید.