بنر 24
بنر 24
تایپ مقاله و فایل صوتی

توضیحات آگهی

تایپ مقاله. پایان نامه. جزوه‌. فارسی‌ هندسه. پیاده سازی فایل صوتی
تایپ در word شامل
تایپ جزوه، دستنویس، نمونه سوال، فایل صوتی، جدول
تایپ هر صفحه فارسی فونت bnazanin سایز ۱۶(۶.۰۰۰ تومان)
تایپ هر صفحه انگلیسی فونت times new roman سایز ۱۶( ۸.۰۰۰ تومان)
تایپ هر صفحه ریاضی و فرمول‌نویسی فونت b nazanin سایز ۱۶(۸.۰۰۰ تومان)
قیمتها براساس حجم کار تغییر میکنند. حجم بالاتر قیمت کمتر