بنر 24
بنر 24
بیمه تکمیلی انفرادی

توضیحات آگهی

بیمه تکمیلی انفرادی
صدور آسان تنها با خریدن یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

“بیمه تجارت نو ”
بهترین پکیج پوششها
مناسبترین قیمت
گستردگی مراکز طرف قرارداد

تنوع پوشش ها
شامل دندانپزشکی/ویزیت_دارو/ آزمایش/ انواع رادیوگرافی/ هزینه های بیمارستانی و…