بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

بادمجان سرخ شده و کباب شده درجه 1
هم تازه و هم فریز شده
قیمت کیلویی سرخ شده 55000
با بسته بندی 500 گرمی
قیمت کباب شده 50000
قیمت با میزان خرید متغیر است
آماده خدمات به ارگان ها و مغازه ها و عمده فروشی