بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

آموزش فشرده دفاع شخصی-استاد سعید خرّم دلشاد
« ٪۱۰۰ تضمینی»
خصوصی – نیمه خصوصی
برای اولین بار در ایران و جهان
آموزش شش دوره فشرده و فوق حرفه ای دفاع شخصی،
کاملاً تخصصی، علمی، حرفه ای، کاربردی
« فقط در ۳۰ روز »
توسط استاد سعید خرّم دلشاد،
دکترای تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزش،
مربی و داور بین المللی،
قهرمان سه دوره استان تهران،
رئیس اسبق دفاع شخصی استان تهران،
نماینده رسمی فدراسیون جهانی دفاع شخصی در ایران،
دارنده ۶۰ مدرک ورزشی از ۶ رشته رزمی و ۶ عنوان مدیریتی،
پیروزی-شهران شمالی
ویژه کل شهرهای کشور،
کل مناطق تهران،
حتی در مکان هنرجو،
در کمتر از یک متر فضا و بدون هیچگونه صدا و مزاحمتی برای همسایگان،
دوره ها شامل:
۱-تکنیکهای قفل مفاصل و نقاط اعصاب(۱۰۰ تکنیک)
۲-تکنیکهای ضربه ای شامل بیهوش کردنها،دستبند زدنها،دفاع و ضربات حرفه ای دست و پا برای فاصله نزدیک(۵۰ تکنیک)
۳-خلع سلاح چاقو(۴۰ تکنیک)
۴-خلع سلاح اسلحه کلت(۴۰ تکنیک)
۵-رفع اشکال چهار دوره و شگرد سازی تکنیکها(۲۳۰ تکنیک)
۶-تکنیکهای بدل زدنها،خفه کردنها،فلج کردنها،مرگ آورها(۳۰ تکنیک)
و آموزش سلاحهای سرد…
بدون نیاز به زور و آمادگی قبلی،
افزایش اعتماد به نفس،
کنترل خشم،
اجرا زیر سه ثانیه،
تمام سنین،
آقایان و بانوان،
ارائه مدارک رسمی داخلی و بین المللی،
لطفا فقط تماس بگیرید.
با تشکر